RESTYTUCJA STAREJ SYNAGOGI W TARNOWIE


Tematem projektu było przedstawienie nieistniejącej Starej Synagogi jako symbol wartości i kultury islamskiej ale przede wszystkim zachowanie i zabezpieczenie istniejącej substancji autentycznej, która przetrwała po dzisiejsze czasy. Projekt zawiera również nowe zagospodarowanie otoczenia najbliższego terenu, skweru od strony południowej z głównym wejściem oraz zagospodarowanie na nowo plac rybny, który już dawno stracił swoją funkcję a teraz służy jedynie jako parking.

Po spaleniu i wyburzeniu synagogi przez hitlerowców podczas II wojny światowej teren pełnił funkcję jako plac i miejsce kultu, a ocalała bima stała się symbolem strasznych wydarzeń. Głównym założeniem w projekcie było odtworzenie budynku Starej Synagogi nie zmieniając dotychczasowej funkcji. Dlatego projektowana bryła rekonstruując dawny budynek musiała stać się jedynie symbolem kultury i kultu wyznawców judaizmu oraz jednocześnie pomnikiem pamięci makabrycznych wydarzeń podczas wojny. Dlatego wszelkie elementy nowo projektowane są jedynie delikatną instalacją z siatki stalowej, które swoją formą mają przywoływać symbolicznie wcześniej istniejący budynek. Najważniejszą rzeczą jest zabezpieczenie i ochrona substancji autentycznej. Czyli zabezpieczenie wystających fundamentów oraz przede wszystkim konserwacja i ochrona bimy. Jest ona niezwykle ważna i cenna ponieważ jest to miejsce wykładania i czytania Tory i jest to jedyny element który pozostał po Synagodze. W 1987 roku bima dostała zadaszenie chroniące ją przed warunkami atmosferycznymi i
degradacją. Projekt przewiduje zmianę zadaszenia, które będzie nawiązaniem do frontowej ściany wykonanej z stalowej siatki. Podstawowa konstrukcja nowego dachu rozciąga się do wewnętrznej linii ścian, podpartej na dwunastu słupach w konstrukcji ramowej w pionie i kratownicowej w poziomie. Stalowe profile utrzymują szklane zadaszenie które ma na celu ochronienie starych murów bimy przed deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Stalowe słupki otacza stalowa siatka która na
wysokość słupów bimy łączy je sklepieniem, sklepieniem dziewięciokolebkowym które znajdowało się pierwotnie w Sali modlitw. Skwer znajdujący się z południowej strony Synagogi, został zaprojektowany tak aby zieleń wtapiała się w plac. Przestrzeń została wyposażona dodatkowo w
ławki oraz sadzawkę wodną. Zaprojektowana zieleń jest niska aby nie zacieniać placu, który przez budynki i ciasną zabudowę dostaje mało promieni słonecznych. Plac rybny który obecnie pełni funkcję parkingu został zaprojektowany w takim samym duchu stylu jak skwer. Również znajdują się tam ławki i zieleń, której zdecydowanie w mieście brakuje. Oczywiście funkcja jaką pełnił plac również musiała znaleźć swoje miejsce, dlatego projekt przewiduje również garaż podziemny dwukondygnacyjny z dziewięćdziesięcioma miejscami parkingowymi.