Ukończyłam studia inżynierskie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, obecnie kontynuuję edukację na studiach drugiego stopnia również w tym samym kierunku. Od zawsze interesowałam się sztuką i miałam artystyczne zapędy, kiedy zrozumiałam, że architektura jest tym co chcę robić w życiu zaczęłam rozwijać swoje umiejętności rysunkowe w konkretnym kierunku, uczęszczając na kurs do doświadczonego architekta.
W projektowaniu stawiam głównie na funkcjonalność i ergonomię użytkowania, w moich projektach, architektura służy przede wszystkim ludziom z jednoczesną harmonią z środowiskiem. Niezwykle ważne są obecnie aspekty ekologiczne dlatego najchętniej wykorzystuje w swoich projektach naturalne materiały oraz rozwiązania proekologiczne. Każdy projekt jest wyzwaniem, który wymaga indywidualnych i optymalnych rozwiązań idących z duchem czasu i innowacyjnych technologii.