MAZE ESTATE – PROJEKT OSIEDLA MIESZKALNEGO PRZY STARYM PASIE STARTOWYM W
KRAKOWIE


Celem projektu jest przedstawienie koncepcji środowiska mieszkalnego w istniejącej rzeczywistości współczesnego miasta, Wtapiającego się w już istniejące strefy komunikacji i infrastrukturę techniczną. Stworzenie programu zapewniającego obecne oczekiwania jakości miejskiego środowiska zamieszkania w tkance miejskiej. Zaproponowanie pożądanych relacji między elementami kształtującymi przestrzeń, w zależności o od kontekstu kulturowego i przestrzennego dla samej tożsamości miejsca i kreacji nowych wartości estetyczny. Zadbanie o rolę środowiska przyrodniczego, w wszelkich strefach oraz powiązanie z miejską przestrzenią publiczną tworząc ją możliwie jak najbardziej zrównoważoną i proekologiczną.

Program obejmuje plan architektoniczny i urbanistyczny w skali osiedla mieszkalnego, stwarzający kameralną przestrzeń dla mieszkańców o wysokich walorach funkcjonalnych oraz estetycznych. Główną ideą w projektowaniu osiedla mieszkalnego było stworzenie zespołu mieszkaniowego stanowiącego strukturalną jednostkę w mieście do wygodnego i komfortowego mieszkania. Połączenie kwartałów zabudowy i budynków pomocniczych ze sobą tworząc wspólną miejską przestrzeń, jednocześnie z kameralnym otoczeniem danych kwartałów dla większej swobody i prywatności mieszkańców. Osiedle MAZE ESTATE wyróżnia się przede wszystkim dużą ilością zaprojektowanej zieleni na tarasach oraz na dachach, zachowując przy tym naturalny klimat, które bez wątpienia jest wyjątkowe w mieście. Rośliny są tym bardziej zauważalne, z racji iż wybijają się z jasnych elewacji w tynku z elementami drewna w kolorze lekkiej szarości. Mieszkańcy docenią wygodną, zabudowę, w której każde mieszkanie ma dostęp do przestronnego tarasu oraz obszernym garażom dzięki którym szukanie miejsca parkingowego pójdzie w niepamięć. Osiedle oferuje siedem budynków mieszkalnych na wysokość sześciu kondygnacji oraz trzy budynki usługowe dwukondygnacyjne.