CENTRUM KULTURY HISZPANI PRZY PLACU BISKUPIM W KRAKOWIE

.
Obiekt znajduje się przy placu Biskupim w Krakowie, pomiędzy kamienicą Ćmielów a budynkiem YMCA, wzdłuż ulicy Biskupiej. Na obecnym terenie znajduje się parking oraz zaniedbane budynki, które odpychają swym widokiem i burzą piękno miejsca. Plac Biskupi jak i cała okolica wygląda nieestetycznie, zwłaszcza blisko centrum, jej potencjał nie jest wykorzystywany w wystarczający sposób. Mój projekt zagospodarowania Placu jest powtórzeniem elewacji, przy pomocy okrągłych ławek, w których rosną drzewa. Plac umożliwia wtedy miejsce do
odpoczynku lub spotkań ludzi a drzewa zazieleniają plac, odbierając dużą miejskość betonowych ścian dookoła. Ten sam zabieg zastosowałam w miejscu muru, pozostawiając jedynie bramę wejściową a w miejscu murów zastosowałam gęsto rosnącą zieleń rozmieszczoną w tej samej pofalowanej linii co elewacja i położenie ławek i roślinności na Placu Biskupim.
Położenie geograficzne i burzliwa historia Hiszpanii, spowodowały zróżnicowanie architektury tego kraju i stylów architektonicznych. Mieszkańcy Hiszpanii zwykle nieśpiesznie przyjmowali główne nurty architektury europejskiej, nadając im często skrajną lub stylizowaną formę, naginając styl architektoniczny na swój specyficzny sposób. Trudniej w Hiszpanii, niż gdziekolwiek w innym kraju europejskim o czystość formy architektonicznej bo przez stulecia modyfikowane budowle są dziś plątaniną stylów i odmian ale jednocześnie mało który kraj w
Europie, może pochwalić się taką ilością perełek architektonicznych, słynnych na całym świecie. Głównymi tendencjami w budownictwie Hiszpańskim jest podkreślenie i wydłużenie konstrukcji architektonicznej, plastyczna bryła, malownicza elewacja, lekkość formy i miękkie, falujące linie.